compek

compek compek compek compek compek compek
compek compek compek compek compek
compek compek compek
compek compek    

compek
compek

 
 
 
 
 
 

PADSY

FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA V KARDIOLOGII

PADSY – Funkční diagnostika
Pacientský diagnostický systém Padsy integruje v jedné společné databázi několik přístrojů a umožňuje provádět komplexní kardiologické vyšetření. Klidové EKG,  ergometrie, Holter krevního tlaku, Holter EKG a epizodní EKG-záznamník tvoří ucelenou skupinu přístrojů pro funkční diagnostiku v kardiologii.

Systém Padsy umožňuje provoz nejen v počítačové síti, ale i na různých počítačových platformách – Windows, Linux, Solaris, Apple, Unix. Samozřejmostí je komunikační rozhraní GDT 2.0 pro obousměrnou výměnu dat mezi jednotlivými aplikacemi a pacientskými databázemi.

 

PLANET SYSTEM – Společné vyhodnocení
Systém umožňuje spolupráci jednoho centrálního vyhodnocovacího pracoviště s množstvím okolních satelitních pracovišť a vzájemnou výměnu dat prostřednictvím internetu či různých přenosných nosičů dat (např. ZIP, CF, CD-RW).

Satelitní pracoviště jsou vybavena speciálním softwarem pro start záznamníku, uložení EKG-záznamu, odeslání záznamu do vyhodnocovacího centra, příjem vyhodnoceného záznamu zpět a zobrazení a tisk závěrečné zprávy.

 


FLASHLIGHT – Klidové EKG
Klidový elektrokardiograf Flashlight byl vyvinut pro každodenní použití v nemocnicích a privátních ambulancích. Díky jednoduchosti a přesnosti v detailech poskytuje svému uživateli během záznamu a analýzy maximální přehled o EKG vyšetření.
Přístroj umožňuje zobrazit na monitoru 3, 6 nebo 12-kanálový EKG-záznam a uložit do archivu 10, 20, 30, 60, 120 nebo 180 sekundové EKG stripy. Modul pro analýzu provede automatické rozměření a interpretaci EKG-záznamu. Zárukou velmi přesného rozměření je využití algoritmů interpretace HES. EKG-záznam s rozměřením, interpretací a hodnocením lékaře je možno vytisknout na tiskárně ve formátu A4.
více o FLASHLIGHT


FLASHLIGHT ergo – Ergometrie
Systém umožňuje diagnostikovat pacienta dle nejnovějších trendů pro zátěžová vyšetření a díky plně automatickému řízení je ovládání přístroje pro obsluhu velmi jednoduché. Modulárně navazuje na předchozí produkt Flashlight – klidové EKG.
Všechny ovládací prvky a informace nezbytné pro ergometrické vyšetření jsou přehledně zobrazeny na monitoru. Uživatel má okamžitě náhled na všechny důležité grafy a naměřené parametry k podrobné analýze a vyhodnocení ergometrického vyšetření. Program umožňuje vytvořit různé varianty závěrečné zprávy, předdefinovat textové fráze, zobrazit tiskový náhled a vytisknout lékařskou zprávu.
více o FLASHLIGHT ergo


CARDIOLIGHT – Holter EKG
Holterovský systém Cardiolight umožňuje pořizovat až 48-hodinové záznamy ve 2 nebo 3 kanálech. Vyznačuje se svou modulární koncepcí, velmi kvalitní, rychlou a efektivní analýzou, snadno konfigurovatelnou závěrečnou zprávou s grafickými výstupy a  propracovanou správou a archivací dat.
Různé analytické a editující nástroje umožňují rychlé a spolehlivé potvrzení či korekci automatické analýzy. Systém pro analýzu využívá nejen řadu standardních funkcí a metod, ale i množství originálních řešení (např. navigační strom, Waterfall, QRS-Compass a další). Díky integrovanému navigačnímu stromu je ovládání programu pro obsluhu velmi jednoduché a přehledné.
více o CARDIOLIGHT


SCANLIGHT – Holter TK
Přístroj využívá oscilometrickou metodu měření krevního tlaku, vyznačuje se velmi rychlým a tichým průběhem vlastního měření, umožňuje přesné nastavení denní a noční fáze pomocí pacientského tlačítka. Díky spolehlivosti měření pacientského záznamníku a přehlednosti vyhodnocovacího programu umožňuje Scanlight získat lékaři dokonalou představu o trendu krevního tlaku pacienta během celých 24 hodin.
Program pro analýzu poskytuje uživateli mnoho možností zobrazení naměřených hodnot jak v grafech, tak v tabulkách. Velmi dobrou orientaci umožňuje grafické zobrazení průběhu hodnot krevního tlaku a tepové frekvence v čase. Pro jiný způsob pohledu na naměřené hodnoty program poskytuje zobrazení formou histogramů či rozptylů.
více o SCANLIGHT

 

Informační leták tohoto produktu ve formátu PDF ke stažení ZDE

 
compek
compek  
compek compek
compek © Copyright 2004, COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.   
Realizace - LOTOFIDEA s.r.o.   
compek